Kevser’inin Başında Meclisinde Bizede Yer Verirmisin Efendim (s.a.v)…

Senin gelişinleydi Efendim zulmun karanlık dehşetli yerini aydınlığa bırakması … diri diri gömülürken kız çocukları babasının üstündeki tozları silkeliyordu… babaa ben ne yaptım babaa diye seslenirken bazıları , bazılarının da ayakkabısı çukurun yanıbaşındaydı… “Onlardan birine Rahman olan Allah’a isnat ettikleri bir kız evlâd müjdelense içi öfkeyle dolarak yüzü simsiyah kesilirdi. ” (ez-Zuhruf, 43/17), ” Diri diri […]

ALLAH (c.c) TAKVA SAHİPLERİ İLE BERABERDİR…

“Ebu Hüreyre (r.a.) der ki; Peygamber Efendimiz’e (s.a.v) –Ey Allah’ın Resûlü! İnsanların en keremlisi (hayırlısı, şereflisi ve değerlisi) kimdir?” diye soruldu. Resulullah: “–En çok takvâ sahibi olanlarıdır” buyurdu. (Buhârî, Enbiyâ, 8, 14, 19; Menâkıb, 1; Tefsîr, 12/2; Müslim, Fedâil, 168) Takva Nedir ? “Takvâ; sakınmak, korunmak, çekinmek, hoşa gitmeyen şeylerden uzak durmak, tehlikelere karşı kendini korumak, […]

EBEDİ ALEM …

Ebedi Alem , Ahiret Hayatı ;  Sayılı nefesler tükendikten sonra  varacağımız gerçek ve sonsuz mekanımız… Ahiret hayatı diyince aklımıza ilk gelen Cennet ve Cehennem oluyor Cennete gideceğimiz bilgisinden emin olamadığımızdan Cemalullahı seyretme, vasıl olma sevinci olmasına rağmen bir burukluk olarak boynumuzu büküyor … Oysaki hepimiz biliyoruz dünyanın bir misafirhane olduğunu  zamanı geldiğinde de  buradan göçüp […]

Duabahçesi.net Ailesi olarak Hatim Kampanyası Başlatmaya Niyet Ettik İnşaALLAH …

  Kur’an-ı Kerim, Allah (c.c) katından Peygamberimize  40 yaşında iken (m. 610) Ramazan ayında mübarek bir gecede, Kadir gecesinde Hz. Cebrail (a.s) vasıtasıyla indirilmeye başlanmış ve 22 sene 2 ay ,22 günde tamamlanmıştır. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim,  bu ayda inmeye başlamıştır.  Bunun için bu mübarek Ramazan ayına “Kur’an ayı” denmektedir. Bir Müslüman olarak Kur’an’ı Kerim’e […]

Gönüllerimizi Dolu Dolu Açmalıyız RAMAZAN İklimini Soluklamaya…

Heyecanla beklediğimiz Mübarek Ramazana 1 gün kaldı ,  15.05.2018 Salı Gecesi ilk Sahurumuza kalkıyoruz Carşamba Oruçlu olarak Ramazan ayına girmiş olacağız Rabbimiz nasip ederse inşaALLAH . Ramazan’a girerken ve çıkışta neye, nereye ulaşmak istediğimizin farkında olmamız gerekli . En başta Sevgili Peygamberimiz’in, (s.a.v) Ramazan’ın sonunda Cennetlik insanlar haline gelmemizi istediğini bilmemiz gerekiyor. Şu, bizim için […]

İMAN VE İMTİHAN …

İnsanoğlu ,  kendisini Rabb’ine vasıl edecek İlahi bir nizam, intizam , kudret akışları ve Rabbani sırlarla donatılmış ve dünyaya, ebediyyet alemine hazırlanmak için gönderilmiş/gelmiştir . Ebedi alemde,  Cennette Rabbimiz tarafından kendisi için  hazırlanan nimetlere kavuşabilmesi için dünyada yaşıyacağı imtihanları başarı ile geçmesi sabır etmesi Rabbimize Tevekkül etmesi  kalb-i Selim elde edebilmesine bağlıdır. Bundan dolayıdır ki […]

MÜSLÜMANLIKTA KADIN SULTANDIR…

Eğer Kadınlar,  bizim dinimizin, İslam’ın  kendilerine verdiği kıymeti, rahatı, huzuru, hürriyeti ve boşanma hakkına malik olduklarını bilmiş olsalar, bütün dünya kadınları, hemen Müslüman olurlardı. Müslümanlıkta kadın sultandır. Dinimiz kadına çok değer vermiş, erkeğe de çok mesuliyet yüklemiştir. İslamiyet’te kadın ev içinde ve dışında çalışmak, para kazanmak zorunda değildir. Evli ise eşi , evli değilse babası, […]

MARİFETULLAH …

Allah’ı  (c.c) hakkıyla bildin mi, O’na (c.c) kulluk heyecanına düşmemek mümkün değil. Onun için Mevlana Hazretleri “Kul oldum, kul oldum, kul oldum” diye pervaneler gibi dönmeye başlıyor. Marifetullah ,  aslında, kişinin Allah’ı (c.c) hakkıyla tanıması, bilmesi ve buna göre O’na bağlanması anlamında kullanılmaktadır. Zira, kişi, Allah’ı hakkıyla tanırsa, O’nun emir ve yasaklarına uyarak bu doğrultuda yaşaması gerektiğini bilir […]

MUHABBETULLAH …

  Allah'(cc) sevmenin alameti ve O’nun muhabbetine kavuşmanın yolu, Rabbimizin farz kıldığı kulluk vazifelerini huşu içinde yerine getirmek  ve nafile ibadetleri hayırlı amelleri büyük bir aşk ve sevk içinde gönülden gelerek çoğaltmaya çalışmak her dem, her nefes Rabbimizi; anarak, zikrederek ,  kalbimizi ruhumuzu ismi Şerifiyle aydınlatmak ve bu lezzeti her zerremizde yaşamak tüm lezzettlerin üstünde […]

NEFSİNİ BİLEN, RABB’İNİ BİLİR…

Emr-i Bi’l Ma’ruf Nehy-i Ani’l Münker İyiliği emretme, kötülükten alıkoyma , Kur’an-ı Kerim’de, ”Sizden hayra çağıran, marufu emreden, münkerden vazgeçirmeye çalışan bir ümmet bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir” (Ali İmran, 3-104) buyurulmaktadır. Bu Ayeti Kerime ile  marufun emredilmesi ve münkerden menedilmesi işi bütün İslam ümmetine farz kılınmıştır. İslam uleması bu görevi ümmet içinden bir grubun […]