MÜSLÜMANLIKTA KADIN SULTANDIR…

Eğer Kadınlar,  bizim dinimizin, İslam’ın  kendilerine verdiği kıymeti, rahatı, huzuru, hürriyeti ve boşanma hakkına malik olduklarını bilmiş olsalar, bütün dünya kadınları, hemen Müslüman olurlardı. Müslümanlıkta kadın sultandır. Dinimiz kadına çok değer vermiş, erkeğe de çok mesuliyet yüklemiştir. İslamiyet’te kadın ev içinde ve dışında çalışmak, para kazanmak zorunda değildir. Evli ise eşi , evli değilse babası, […]

MARİFETULLAH …

Allah’ı  (c.c) hakkıyla bildin mi, O’na (c.c) kulluk heyecanına düşmemek mümkün değil. Onun için Mevlana Hazretleri “Kul oldum, kul oldum, kul oldum” diye pervaneler gibi dönmeye başlıyor. Marifetullah ,  aslında, kişinin Allah’ı (c.c) hakkıyla tanıması, bilmesi ve buna göre O’na bağlanması anlamında kullanılmaktadır. Zira, kişi, Allah’ı hakkıyla tanırsa, O’nun emir ve yasaklarına uyarak bu doğrultuda yaşaması gerektiğini bilir […]

MUHABBETULLAH …

  Allah'(cc) sevmenin alameti ve O’nun muhabbetine kavuşmanın yolu, Rabbimizin farz kıldığı kulluk vazifelerini huşu içinde yerine getirmek  ve nafile ibadetleri hayırlı amelleri büyük bir aşk ve sevk içinde gönülden gelerek çoğaltmaya çalışmak her dem, her nefes Rabbimizi; anarak, zikrederek ,  kalbimizi ruhumuzu ismi Şerifiyle aydınlatmak ve bu lezzeti her zerremizde yaşamak tüm lezzettlerin üstünde […]

NEFSİNİ BİLEN, RABB’İNİ BİLİR…

Emr-i Bi’l Ma’ruf Nehy-i Ani’l Münker İyiliği emretme, kötülükten alıkoyma , Kur’an-ı Kerim’de, ”Sizden hayra çağıran, marufu emreden, münkerden vazgeçirmeye çalışan bir ümmet bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir” (Ali İmran, 3-104) buyurulmaktadır. Bu Ayeti Kerime ile  marufun emredilmesi ve münkerden menedilmesi işi bütün İslam ümmetine farz kılınmıştır. İslam uleması bu görevi ümmet içinden bir grubun […]

CUMAMIZ MÜBAREK OLSUN …

  Cuma, müminlerin bayramıdır.  Bugün yapılan ibadetlere en az, iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da, iki kat yazılır.  Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki;  “Cuma günü geldiği için sevinen bir mümine, kıyamete kadar her gün, o kadar sevap verilir ki, adedini Allahü teâlâ bilir.” (Ey Oğul İlmihali) “Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, […]

GÖNÜL IŞIĞI YANMADAN MANA ALEMİ AÇIĞA ÇIKMAZ…

Taşıyamayana her yük ağır gelir…  aslında insan neyi ne kadar taşıyacağını kendisi bilemez bilen de verende Rabbimizdir . Bu sebepledir ki Rabbimiz  hiçkimseye taşıyabileceğinden fazlasını  yüklemez . An olur hüzünlü olursun An olur dertli kederli,  içinde bulunduğun durumun ağırlığı sarsarken seni bilmezsin ki Hüzün ölü kalplere Bir Hayy esmasıdır… insan neden hüzünden korkar ki Hüzün […]

ÜÇ BEŞ GÜNDÜ YAŞANDI VE BİTTİ…

Dünya Hayatı … Andolsun onlara: “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye soracak olsan, tartışmasız; “Allah” diyecekler. De ki: “Hamd Allah’ındır.” Hayır, onların çoğu bilmezler.(Lokman Suresi, 25) Kur’an-ı Kerimde yukarıdaki ayette belirtildiği üzere Gökleri ve yeri kim yarattı diye sorulduğunda insanlar “Allah”  (c.c) diye cevap verirler ancak bir kısmı Dünyaya geliş amaçlarının farkında olupta Rabbimizin bize […]

YARATILMIŞ EN BÜYÜK GÜÇ ; SEVGİ…

  “İnsanlar Gelip geçerler hayatlarımızdan.. Kimisi Hiçbir iz bırakmadan… Kimi  dokunur ruhumuza … Kimiside hüzün bırakır arkasından, Bazıları  vardır yavaşca sokulurlar Yüreğimize, Gülen gözleri candan sevgileri ile , Ebedi orada kalsın istersiniz.. Bazıları ansızın görülen serap gibidir, Yokluğunda hayalleridir gerçeğimiz.. İnsanlar vardır su gibi aziz su gibi duru, Su gibi değerli .. Konuştukça su olurlar […]

BERAT KANDİLİMİZ MÜBAREK OLSUN.

YILLIK KADER PROĞRAMI; İbni Abbas’tan rivayet edildiğine göre, hikmetli işlerin birbirinden ayırd edilmesi şu şekilde cereyan etmektedir: Bu seneden gelecek seneye kadar meydana gelecek olayların hepsi ayrı ayrı melekler tarafından defterlere yazılır. Rızıklar, eceller, zenginlik, fakirlik, ölümler, doğumlar hep bu esnada kaydedilir. O yılki hacıların sayısı bile bu devrede takdir olunur. Herkesin ve her-şeyin o […]

GÜCENİP HARA GÜL BAHÇESİNDEN GEÇİLMEZ…

Ey Gönül, aşıkların nasibidir bu bilmezmisin… Vuslat beklerken hasret çekmek … Nedir bu hicran nedir bu gam… Birikti umman oldu yaşlar, gönülden çeşm-i giryan düştü, Bilinmez nedeni Can firak etti, … ömre böyle bir an düştü. Nazmıdır niyaz mıdır bilinmez.. bilmek zaten bize de düşmez… Gücenip hara Gül bahçesinden geçilmez … Sadık aşıklar ki Candan […]