Yusuf Nâbî..

Minâreden Okunan Şiir Nabi’nin nağmeleri Peygamberimizin emriyle, Medine semalarında yankılandı.. Sakın terk-i edebden kûy-ı mahbub-ı Hüdâdır bu Nazargâh-ı ilâhidir Makâm-ı Mustafâdır bu Murâat-ı edeb şartıyla gir Nâbî bu dergâha Metâf-ı kudsiyândır büsegâh-ı enbiyâdır bu.. Büyük çoğunluğu yüksek rütbeli Osmanlı devlet adamla­rından meydana gelen Hacc kafîlesi alemlere rahmet ola­rak yaratılan, mutluluk rehberi Pey­gamber Efendimizi ziyaret yolunda. […]

Tasavvuf Lisanın’da LEYLA..

Mecnun, bir meclise girdiğinde Leyla’dan bahsedilirse dinlerdi. Bahsedilmezse ya uyurdu, ya da o meclisi terk ederdi. Tasavvuf lisanında Leyla Allah Azze vecelle’dir. Mecnun ise derviş… Hak yolunun yolcusu olanlar; eğer bir mecliste Allah konuşulmuyorsa, Resulullah kitabullah konuşulmuyorsa dayanamaz kaçarlar. Tasavvuf ben demekten vazgeçip,Sensin diyebilme Sanatıtır… (Şeyh Mehmet Pehlivanlı Hz.) Tasavvuf, Hakk’ın seni senden öldürmesi ve […]

Sükût..

Anladım ki susmak bir cüsse işi… Derin denizlerin işi… Serin sular en hafif rüzgârları bile coşturabiliyor Derin denizleri ise ancak derin sevdalar… Derin denizlerin sükutu büyüler beni İçimi bir heybet hissi kaplar Benliğimi hasret duyguları istila eder Kalbim ürperlerle dolar Dalgalı denizler, durgun mavi denizler kadar heybetli gelmez bana Göklerin suskunlugu da öyle Gök gürlemeleri, […]

NEY SADÂSI

Bir gün, Rasulullah Efendimiz (s.a.v) Hz. Ali (r.a) ile sohbet ederken, kimseye anlatmaması şartıyla ona ilahi aşkın sırlarından bahseder. Hz. Ali, Efendimiz’den öğrendiği sırların ağırlığı altında adeta ezilir. Taşıyamaz olduğu bu hal onu alır, Medine şehrinin dışına kadar götürür. Ne kadar zamandır yürüdüğünü bilmediği çölde, yolu suyu çekilmiş bir kuyuya varır. Gönül dünyasına akmaya devam […]

DOĞDUĞU GECE

O GECE CANLARA CANAN VERİLDİ O GECE AŞIĞA FERMAN VERİLDİ O GECE DERTLERE DERMAN VERİLDİ ALLAH’IN HABİBİ DOĞDUĞU GECE MUHAMMED MUSTAFA DOĞDUĞU GECE DÜNYALAR O GECE GARK OLDU NURA GÖNÜLLER O GECE ERDİ ŞUĞURA İNSANLIK O GECE VARDI ŞUURA EĞİLDİ SAYGIYLA DAĞLAR TAŞLAR SECDEYE KAPANDI CİNNU İNSANLAR O GECE SİLİNDİ GÖZLERDEN YAŞLAR AŞIKLAR O GECE […]

LeyLe-i MevLid

Rebî’ulevvelin on ikinci gecesi, Peygamberimiz’in sav doğduğu günün gecesidir. O gece ki Leyle-i Mevlid’dir, gâyet mübarek bir gece olup, o geceye ta’zîm, tekrîm, hürmet ve riâyet etmek bir vazîfe-yi islâmiyedir. Bu geceyi ihyâ edenler, Leyle-i Kadri ihyâ etmiş gibi ecir ve sevâba nâil olurlar. Hatta bu gece, Leyle-i Kadir’den de yücedir. Zîrâ, Nebiyy-i zî-şânımız sav […]

“Âhh” DiyeLim

Bir gün sahabenin biri Mescid-i Nebevi’ye doğru koştura koştura gidiyordu. Tam o sırada cemaat mescidden dağıldı. Kendilerine doğru koşarak gelen sahabe sordu: -Namaz kılındı mı? Evet dedi sahabenin biri , namaz kılındı, Resulullah (s.a.v) kıldırdı sonra dua etti ve dağıldık. Bunu duyan sahabe bir “Ahhh!” dedi; ağzından çıkan buhar göründü. Bir kez daha “Ahhh!” dedi; […]

NİYET

Niyet hayr, akibet hayr, her bir gün hayr olsun.. Hak yolu kalple başlar. Kalp, karar merkezidir. Kalbin kesin kararına niyet denir. Niyet işin evvelidir. Niyet, amelden hayırlıdır. Niyet, samimiyettir. Samimiyet, bütün hayırların anahtarıdır. Yüce Allah her işimizde kalbe ve kalpteki niyete bakar. Niyeti güzel olan güzel sonuç alır; kötü olan, yolda kalır. Fahr-i Kâinat Efendimiz […]

Buz Ve Su

Bir gün buz ve su dile gelir… Buz dese ki ey su! Bana kendini göster! Su cevap verir: Senin hilkatin benim. Sen kendine ayrı bir vücut verip bana ayrı bir vücut verirsen arınmaklığın lazım gelir ki suyu bulasın. Peki ne yapayım der, buz. Sen şu sahte benliğinden bir eri. Ben o zaman ortaya çıkarım. O […]

EstağfiruLLAh

EstağfiruLLAh EstağfiruLLAh EstağfiruLLAh İstiğfar YA CELİL YA CEBBAR Zayıf Kulların Günahkar Sen Affeyle YA SETTAR… İSLAM’DA TÖVBE ALMAK YOKTUR! Tevbe alınmaz, tevbe edilir. Ve tevbemizin muhatabı ancak yüce Allah’tır. İlmiyle, ahlakıyla, yaşantısıyla ve irşadıyla, Allah Rasûlü -aleyhisselam- Efendimizin varisi olan bir rabbani alim ile gönül gönüle ve diz dize gelip elini tuttuğumuzda, Sahabe-i Kiram (ra) […]