İnsan ve İnsancıklar

İnsan denen varlığı ikiye ayırırım.. Şöyle ki.  Birinci şıkta kiler..  Yani sonuna İnsan-cık eki almış olanlar. İkinci şık tada yalın halde bulunanlar (İnsanlar) Şimdi bunları biraz irdeleyelim mi? Ben yaşamı hep bir okyanusa benzetirim. Ve biz insanları da suyun içesindeki milyon canlıdan bir tür.. Şimdi bu birinci şıkta kiler kimlerdir biliyor musun? Suyun içinde sadece […]