Hz. Musa ( kıssa )

Bir gün… Hz Musa bir kafirle tartışır.. kimin haklı olduğunu anlamak için ateş yakmışlar.. Ateşte yanmayan haklıdır demişler. Hz. Musa ve kafir el ele tutuşup öyle geçmişler. Fakat kafir adam yanmamış. Hz. Musa hakka sormuş. Ya Rabbi beni yakmayışını anladım da kafiri neden yakmadın ? Cenabı hak buyurmuş. Bilmez misin ? ya Musa.! Biz dostumuzun elinden […]

Nar-ı Aşk

’Ellerin, ellerin ve parmakların Bir nar çiçeğini eziyor gibi” (Sezai Karakoç / Aşk ve Çileler) Kimsenin uğramadığı metruk ve küçük bir nar bahçesinden geçerken göz ucuyla gördüm onu. Nazenin edası ve endamıyla salınıp dururken o güzel bahçede, avucunda tuttuğu kıpkırmızı bir nar tanesini güneşe tutup gülümsüyordu. Sanki onca zaman terleyip uğraşmış ve tüm narlar arasından […]

Yaralı Kuş.. ” kıssa ”

Yaralı bir kuş Hz. Süleyman’a gelerek, kanadını bir dervişin kırdığını söyler. Hz. Süleyman, dervişi hemen huzuruna çağırtır. Ve ona sorar; “Bu kuş senden şikâyetçi, neden kanadını kırdın?” Derviş kendini savunur; “Sultanım, ben bu kuşu avlamak istedim. Önce kaçmadı, yanına kadar gittim, yine kaçmadı. Ben de bana teslim olacağını düşünerek üzerine atladım. Tam yakalayacağım sırada kaçmaya […]

Hz. Üzeyir Kıssa

Vaktiyle Buhtinasr adlı bir Kral vardı İsrailoğullarına karşı savaş açar, ve savaştan galip gelen Kral’ın askerleri olur. İsrailoğullarının bir kısmını Öldürür bir kısmını esir alır bir kısmını kendi işlerinde çalıştırırdı. Kudüs Şehrinde ise taş üstünde taş bırakmaz yakıp yıkmış . Zalim Kral Buhtinsra esir olanlar arasında Üzeyir Peygamberde vardı . Bir gün Üzeyir Peygamber Zalim […]

İstinca, İstibra ve istinka (fıkıh bilgisi)

İstinca  necaseti ref ve izale etmektir ki, def i tabiiden sonra erkeğe ve kadına ait bulunur. (Buna dilimizde, taharetlenmek denilir. Taharetlenmekten aciz olana, ancak nikâhlısının yardımı caizdir.) İstibra ihlilden yani sidik mecrasından sidik damlalarını gidermektir ki, küçük su döküldükten sonra olur ve erkeklere mahsustur İstinka, istincâda mübalâğa etmek ve temizliğe son derece ihtimam eylemektir. İstinca  su […]

Peygamberimizin çok sevdiği çocuk Üsame.

Peygamberimizin çok sevdiği çocuk Üsame. Üsame sevimli mi sevimli oldukça akıllı bir çocuktu. Peygamber Efendimizin dadısı Ümmü Eymen biricik oğluydu babasını savaşta şehit düşmüştür. Babasızlığın acısını biricik Peygamberimizin sevgisiyle ilgisiyle unutmuştu.   Sevgili Peygamberimiz onu bir dizine torunu Hasan’ı ise diğer dizine  oturtur Onları Öper ve onlar için dua ederdi. Sevgili peygamberimizin ocağında ve onun […]

Gıybet

Bir gün Hasani Basri Hzlerine ya imam sen diyorsun ki ashabi  kiram zamanında Medinede gıybet yapıldığı zaman Medineniin sokakları kokardı. Biz de şimdi gıybet ediyoruz fakat hiçbir yer kokmuyor denildiği zaman bir insan derici dükkanına girdiğinde burnu oranın kokusuna dayanamaz. Belli bir süre geçtikten sonra artık alışır ve deri dükkânındaki kerih kokulardan hiçbir şey duymaz […]

Annemiz Ümmü Habibe.

Düşman komutanın kızı Ümmü Habibe. O düşman komutanı Ebu Süfyan’ın kızıydı. Adı Ümmü Habibe idi. Çok zekiydi babasının aksine Peygamberimizi (s.a.v) çok severdi onun getirdiği dinde Üstün özellikler görmüştü. Bunun için Müslüman olmuştu. Babası ve diğer müşrikler Ümmü Habibeyi çok üzmüşler, dininden dönmesi için ona yapmadıkları eziyet kalmamıştı, fakat Hazreti Habibe tüm eziyetlere göğüs germiş […]

ÖLÜM….

Ölüm neferi çalındı azrail as geldi mevt yerliyerindeydi biraz sonra ruhunu teslim edeceğini bilmiyordu.. insanlar saf saf dizilmişti sanki mahşeri bir kalabalık vardı hepsi bir bekleyiş içerisindeydi biraz sonra siren siren sesleriyle gelecek cenaze arabasını bekliyordu.Bir doktor girdi içeriye hasta vefat etmiş dedi ve ölüm raporunu hazırladı ardından herkes ağlıyordu ölen kimsenin ardından ve bir […]

İman Sevgiden Doğar, Sevgi İle Kemal Bulur.

Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; “Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız… Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) iman ile sevgi arasındaki bağı en çarpıcı biçimde bu hadisinde dile getirmiştir. Konunun önemini belirtmek […]