Marufi Kerhi Hz.

Allahü teâlâ, Âdem aleyhisselâmdan beri insanları ebedî saâdete kavuşturmak için peygamberler göndermiştir. Peygamberler, insanları kurtuluşa dâvet etmiş, doğru olan yolu bütün sıkıntı ve eziyetlere rağmen bıkmadan, yılmadan anlatmışlardır. Aynı zamanda peygamberlere tam tâbi olan, Allahü teâlânın sevgisi ile dolu, mânevî sırlar sâhibi velî zâtlar da her devirde bulunmuş ve insanların din ve dünyâ saâdetine ulaşmaları […]

NEFSİ MUHASEBE ETMEK

Sarp bir dağın yokuşudur insanoğlu , tahayyul ettiği herşeyde kendini gördükçe bir türlü mutmain olamaz.Bunu kabullenmemesinin kötü sonuçları her geçen gün kendisine yansır.Vefası , sadık olması , duası , sabrı her geçen gün ateşin odunu yediği gibi tükenir.Benlik halleri övülme , sevilme , arayışı içerisinde iken bulduğu herkes sevimli kaybettiği herkes kötüdür.Bu saplantılı yaşayış onun […]

KURBAN BAYRAMI

Bismillahirrahmanirrahim   Ey inananlar bugünün önemine dair Allahu Teala hzleri şöyle buyurmaktadır. De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.” (En’ âm 6/162 Tevhidi , tekbiri , tahmidi , tesbihi bol olan bir dinin mensubu olmak Allahu telaya sonsuz Hamdu senalar etmemiz için büyük vesile.İhlasli olmanın adıdır kulluk , Egerki […]

15 TEMMUZ

15 temmuz gecesi sehadetin tekrar dirilişi idi ülkemizde Ömer halis demir gibi yiğitlerin cenk meydanı idi.Uhudda , bedirde , tebuk’de , Mekke’de müminler nasilki din , vatan , namus için mücadele verdiyse bu ülkenin gazi v e şehitleri de öyle mücadele verdiler. Allah’a Hamdu senalar olsunki ülkemizi sindiremediler. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü zannetme! Aksine […]

KAZA NAMAZİ

Bismillahirrahmanirrahim Allah kildigimiz namazları kabul eylesin. Kaza namazı kılmak için öncelikle niyet nasıl edilir ?  Niyet ettim Allah rızası için vaktine yetisemeyipde kilamadigim ilk öğle namazını yada son öğle namazini diye başlanır. Bunun evvelinde ezan okunur  ikamet getirilir (cami dışında ise)  ikamet getirilirken bir çok kaza namazı kılanacak olsada bir ikamet kâfidir.Ancak hepsine tek tek […]

ALLAH’IN DAVASI

Bismillahirrahmanirrahim Allah’ın davasına müptela olmak salihlerin adetidir.Mumin hiç bir duygu esareti altında kalarak vahdeti oteleyemez.Cunku Allah’ın davasında müminlerin birliği esastır. Müminler ancak kardeştirler, öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin, Allah’a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız.(Hucurat 10) Allah’ın davasinda müminlerin hakikati Kur’an’ı Kerim ve sünneti seniye esasidir.Hic bir görüş ve fikir bu sahada değilse makbul değildir […]

Gayreti kendine Aşık etmelisin

Bir yanlışın doğrusu ancak telafi edildiğinde bir dönüş olarak nitelenir. İnsanoğlu her yanlışının nedenini doğrulukla kıyaslamak zorundadır. Tabiri caizse ayna olacak yolu belirlemeli ve o istikamet üzere kalmalıdır. Peygamberlere verilen Nübüvvetin irşadın  hakikatinde zaten budur. Seni doğru yola iletmek adına gönderilirler. Ancak sen bunun için bir ‘Gayreti kendine aşık etmelisin.’ Bu gayretinde nizamı yine haktır […]

DOĞRU OLMAK

Bismillahirrahmanirrahim Çok eski bir zamanda bir yamyam yaşarmış bir gün annesi vefat edince annesini böceklerin yiyeceğini düşünerek kendisi yemiştir.Bu hadise anlatilirken ya bu kadar olur mu ? Diyebilirsiniz.Ancak bilmelisiniz ki olayın kıssadan hissesi şunu anlatmaktadır. İnsan kendi dogrulariyla yaşamaya çalıştığı zaman iyi niyetli de olsa büyük hatalar yapabilir.İstisare ve istihare etmek , soru sorma bilincini […]

AKIL

İnsanda en payidar ortak fiil akıldır.Kalbin ve ruhun dengesini oluşturur.Akil nimeti düşünme , tefekkür , ve sadra düşen kısmı ihya eder ve amacına yöneltir.Akil bir hükmün idamesi için elzemdir. Kuranı Kerim’de bu gerçeği şöyle anlatır ; Bakara Suresi, 242. ayet: İşte Allah, size ayetlerini böyle açıklar; ki akıl erdiresiniz Akıl nimeti ; hükmün icrası , amelin […]

KUDÜS

Toprağın beyaz kefeni  , Bulut’un siyahi , güneşin karanlık gölgesi , kainatın inleyen sesi , bayrağın kızılı Kudüs. Kudüs bizim mahremimiz , Kudüs bizim iffetimiz , Kudüs bizim  fikrimiz , zikrimiz her seyimiz. Selahaddin eyyubi’nin sancağının şanı ah Kudüs ah ki ne ah.. Nasil geliyor kanlı aş boğaza , nasıl inilti yayıyor çocuklar ölüm naaslariyla […]