Ana Sayfa » Genel » ET-TEVVAB

ET-TEVVAB

Bismillahirrahmanirrahim

ET-TEVVAB ismi kullarının tevbelerini kabul buyurandır.Kul tevbesini tekrar ettikçe , Allah da onun tevbesini tekrar tekrar kabul eder.Yeterki bu tekrar kabul edilme isteğiyle olsun.

Kuranı Kerim’de mealen şöyle buyruluyor ;

Sonra dönsünler diye , onların tevbelerini de kabul ettim(Tevbe 118)

Tevbe ifadesinin manasi , Kulun , masiyetten sonra Rabbine itaat etmeye donusudur.(Beyhakî)

Kelime, kalıp  olarak Tevvab faal kalibinda gelmiştir.Cunku Allahu Teala hzleri kullarına gerçeği hatırlatmak ister.

Kuranı Kerim’de mealen şöyle buyuruyor ;

Diledigini mutlaka yapandır.(Buruc 16)

Suphesiz O (Allah) tevbeleri cokca kabul eden ve çok merhamet buyurandir.(Bakara 37) 

Bu esmaul Hüsna çok kabul buyurandir.Tevvab hata isleyenlerle alakalı bir sıfattır.Yani hata işleyenler hatalarından dönüş yaparlar.Bu hatalarını yine işleyip tekrar Tevbe ederler.Boyle olması hasebiyle Allah Tevvab’dir.Burada bilmemiz gereken aslı mesele ise ;

Kuranı Kerim’de mealen şöyle buyuruyor ;

Rabbin teala hzleri onların sinelerinin gizlediginide açığa vurduklarınida bilir (kasas 69)

Daha sonra ise kullarini teşvik eder onlara müjde verir ve onlara şöyle buyuruyor ;

Kim de tövbe eder ve Salih amel işlerde iste o Allah ‘a tövbesi kabul edilmiş olarak döner.(Furkan 71)

Tevbe Nasuh tevbesi , havvasin tevbesi , Havassul-havvasin tevbesi olarak zikredilir.

Nasuh tevbesi : o günaha bir daha donmemeye yapılan tevbedir.Ornegin zina yapan bir adamın o günahı işlemek adına azym eyledigi ve bir daha yapmadığı tövbe.

Havassin tevbesi :Kötü şeyleri anmaktan , amellerde fütursuz davranmaktan dönüş yapmasıdır.

Havassul-Havassin tevbesi ise :Bunlarin tevbesi dereceleri yükseltmek adına yapılan tevbedir.

Rabbim teâlâ hzleri tevbesini daim kilanlardan eylesin.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.