Ana Sayfa » Genel » LeyLe-i MevLid

LeyLe-i MevLid

Rebî’ulevvelin on ikinci gecesi, Peygamberimiz’in sav doğduğu günün gecesidir. O gece ki Leyle-i Mevlid’dir, gâyet mübarek bir gece olup, o geceye ta’zîm, tekrîm, hürmet ve riâyet etmek bir vazîfe-yi islâmiyedir.

Bu geceyi ihyâ edenler, Leyle-i Kadri ihyâ etmiş gibi ecir ve sevâba nâil olurlar. Hatta bu gece, Leyle-i Kadir’den de yücedir. Zîrâ, Nebiyy-i zî-şânımız sav gelmese idi, Kur’ân-ı Kerîm nâzil olmazdı.

Kur’ân-ı Azîm’in nuzûlünün, Leyle-i-Kadir’de başladığı, Kur’ân-ı Kerîm’de zikr olunmaktadır.Yine Kadir gecesini ihyâ etmenin, bin aydan hayırlı olduğu Kur’ân-ı Azîm’de yazmaktadır.
Mevlid-i Nebî gecesi, Efendimizin sav doğumu ile, Kur’ân’ın nuzûlü arasında mü­nâsebet olmak dolayısiyle, aynı Leyle-i Kadir gibidir, belki Leyle-i Kadir’den yücedir.

Her sene, Leyle-i Kadir geldiğinde, bütün Müslümanlar Leyle-i Kadir’e ta’zîm ettikleri halde, Kadr’in başlangıcı olan Mevlid gecesinden habersizdirler.

Birçok Müslüman, belki de Leyle-i Kadir’den yüce olan peygamberimizin doğum gecesini gafletle geçirirler. Her mü’mine ve âşık-ı sâdıka lâyık olan, Peygamberimiz’in sav doğduğu ay ve geceye ta’zîm ve hürmet etmektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir