Ana Sayfa » Genel » Meleklerin Özellikleri

Meleklerin Özellikleri

390256_w640_h640_mekkekabegecehavadan

Melekler, Yüce Allah’ın nurdan yarattığı varlıklardır. Melekler, Yüce Allah’ın ibadet, taat, zikir, şükür ve özel görevler için yarattığı kıymetli, şerefli, temiz, sevimli varlıklardır.

Meleklerin yerde, gökte, Arşta her yerde görevleri vardır. Gözle görülmezler, gayb aleminde bulunurlar. Birçok şekle girebilirler. Dünya gıdalarından yemez ve içmezler. Onların gıdaları Allah’ın nuru, feyzi, zikri ve sevgisidir. Erkeklik ve dişilik özellikleri yoktur. Doğum yoluyla çoğalmazlar. Yüce Allah, dilediği zaman dilediği kadar melek yaratır. Sayılarını Yüce Allah bilir.

Melekler hiç kötü iş yapmazlar, kötü işe meyletmezler. Meleklerde insandaki gibi nefis, şehvet, kötü arzu, meyil ve ihtiyaç yoktur. Onlar devamlı Yüce Allah’ı tesbih eder/yüceltir, hamd eder/över ve emrini gözetirler. En büyükleri dört tanedir. Onlar şunlardır:

1-Cebrail: Vahiy meleğidir. Allah’ın emrini peygamberlere getirir. Meleklerin en büyüğü ve reisidir.

2-Mikâil: Tabiat olayları ve rızık taksimiyle görevlidir.

3-İsrafil: Kıyamet kopacağı zaman sûr ismindeki alete üfürüp büyük ve dehşetli haberi duyurmakla görevlidir.

4-Azrail: Allah’ın emriyle can almakla görevlidir.

İnsanı korumakla görevli meleklere “Hafaza/koruyucu” melekleri denir.

İyilik ve kötülüğünü yazanlara “Kirâmen Kâtibin/yazıcı” melekler denir.

Kabirde sual soran meleklere de “Münker-Nekir” melekleri denir.

Bazı melekler, Allah’ın dostlarına yardım etmekle görevlidir.

Müminlere devamlı dua eden, günahları için istiğfar eden ve gece gündüz onların affedilmesini isteyen melekler vardır.

Zikir ve ilim meclislerine gelip orada bulunanlara dua ve istiğfar etmekle görevli melekler vardır.

Peygamber Efendimize (s.a.v) getirilen salavatları ona ulaştırmakla ve salavat okuyanı tanıtmakla görevli melekler vardır.

Müminlerin dualarına katılıp ve onlarla birlikte ‘Âmin’ diyen melekler vardır.

Azrail Aleyhisselam can alırken ona yardımcı melekler vardır. Bu melekler, güzel ahlaklı insanlara ölüm anında selam verir, müjde getirir, korkma der ve can verirken onlara şenlik olup korkmadan ahirete göçmelerine yardımcı olur.

Bunlardan başka, yerde ve gökte, dünya ve ahirette Yüce Allah’ın kendilerine verdiği vazifeleri yapan sayısını ancak Yüce Yaratanın bildiği melekler vardır.

Böylece meleklere iman etmek, onları sevmek her müslümana farzdır. Onları inkar etmek, kendilerine düşmanlık yapmak, onlara Allah’ın kızları veya oğulları demek küfürdür, haramdır, insanı dinden çıkarır.

Melekleri, Allah’ın izni ve imkan vermesiyle Peygamberler görebildiği gibi; temiz kalpli, güzel ahlaklı Allah dostu müminler de görebilir ve onlarla konuşabilirler.

Melekler, Yüce Allah’ın askerleridir; onlarla dünya ve ahirette mümin dostlarına yardım gönderir, destek ve kuvvet verir. Bunun örnekleri çoktur.

Yrd. Doç. Dilaver SELVİ – Temel İnanç Esasları , 48-50

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir