Ana Sayfa » Genel » Müslüman olmak…

Müslüman olmak…

Gerek kuranı kerimde gerek hadisi şeriflerde müslümanların genel vasıflarını bir çok şekilde zikredebiliriz.

Kendimizi aşağıdaki maddelerle muhasebe etmek adına  buyrun beraber bakalım;

 • İyiliği emredip kötülükten men ederler.
 • Güzel ahlak sahibidirler.
 • Hayırda yarışırlar
 • Bağışlayıcı ve hoşgörülürdürler.
 • Merhamet sahibidirler.
 • Adalet hoşgörülüdürler.
 • Emin kimselerdir.
 • Emanete ihanet etmezler
 • Daima rızayı gözetirler.
 • Şirkten sakınırlar
 • Şeytanı düşmanları bilirler.
 • Malayani işlerden sakınırlar.
 • Kul hakkına çok dikkat ederler
 • Haramın her türlüsünden sakınırlar
 • Akrabaya onem verirler.
 • Misafire ikram sahibidirler.
 • Yetim ve yoksulu korurlar
 • İsraf etmezler
 • Şahitliklerini doğru yaparlar
 • ihlas sahibidirler
 • Günahların zahiri ve batini her türlüsünden sakınırlar
 • Zandan sakınırlar.
 • Ahdine vefalıdırlar
 • Yapamayacakları sözü söylemezler.
 • Zinadan sakınırlar.
 • Sabırlıdırlar isyandan sakınırlar
 • Cemalullahı isterler.
 • Peygamberine (sallallahu aleyhi vesellem ) çok düşkündürler.
 • İnfak ve sadaka konusunda cüretkardırlar.
 • Mazlumu korur zulmetmezler.
 • Hakkı söylemekten çekinmezler.
 • Zikri daim yaparlar.
 • Küfür vb sözlerden sakınırlar.
 • Kalbi hastalıkların fenalığından Hakka Azze ve celle sığınırlar.
 • İncitmekten haya ederler.
 • Edep ve haya sahibidirler.
 • Evladı iyallerine güzel şeyler öğretirler.
 • Zamanı zayi etmezler.
 • Hırsızlıktan sakınırlar.
 • Temizliğine dikkat ederler.
 • Duada ısrarcılar.
 • Anne baba ve aile efradına karşı merhametlidirler.
 • Dost ve velidirler.
 • Namazı dosdoğru kılarlar.
 • İmanın ve islamın şartlarına uyar manevi manada yakınlık kurarlar.
 • Kelimeyi şehadet getirirler.
 • Ayıp ve kusurları örterler.
 • Mescid ve cami yapmaya çalışırlar.
 • Adabı muaşeret kurallarına ittiba ederler.
 • Ya hayır konuşusur yada susarlar.
 • Şükür ve hamd ediciler.
 • İffetlerini korurlar
 • Sözlerini tutarlar.
 • Oruç tutarlar yalan söylemezler.
 • Tevekkül ve teslimiyetleri daimidir.
 • İstiğfar ederler.
 • Salih amel işerler.
 • Tefekkür ederler.
 • Yalan söylemezler.
 • İftiradan sakınırlar.
 • Mütevazi giyinirler.
 • Makamlarla insanlara zulmetmezler.
 • Rüşvet yemezler.
 • İlim öğrenirler.
 • Peygamberlere , sahabeye , ulemaya karşı husnizan içinde ve bağlıdırlar.
 • İstişare ve istihare ederler.
 • Hidayet uzeredirler.
 • Takva sahibidirler.
 • Cehennem azabından sakınırlar.
 • Asla ümit kesmezler.
 • Kafirlerden munafıklardan korkmazlar.
 • Bela ve musibetlere karşı sabırlıdırlar.
 • Tevhidi yaşarlar.
 • Riyakarlıktan sakınırlar.

 

“Bizim uğrumuzda gayret gösterip mücâhede edenlere elbette yollarımızı gösteririz. Muhakkak ki Allah ihsân erbabıyla beraberdir.” (Ankebut, 69)

“Hidâyeti kabul edenlere gelince Allah onların muvaffakıyyetlerini artırır ve kendilerine takvâlarını (yanlışlardan korunma hallerini) ihsân eder.” (Muhammed, 17)

 

“Rabbi ona (Hz. İbrahim’e): «Müslüman ol» demiş, o da: «Âlemlerin Rabbi’ne teslim oldum» demişti. Bu dini İbrahim kendi oğullarına vasiyet ettiği gibi Yakup da vasiyet etti: «Oğullarım! Allah sizin için İslâm dinini seçti. Sakın başka türlü değil, sadece müslüman olarak ölünüz» dedi.

Yoksa Yakub’a ölüm geldiği zaman siz orada mıydınız? O zaman Yakup oğullarına: «Benden sonra kime kulluk edeceksiniz?» diye sormuştu. Onlar da: «Senin ve ataların İbrâhim, İsmâil ve İshâk’ın ilâhı olan tek Allah’a kulluk edeceğiz, biz ancak ona teslim olduk» dediler.” (Bakara, 132-133)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir