ÖRTÜ…

Ey talip ;

İçin kulluk derdiyle yanarken yüreğin kendini kınar durur. Bir acayip günah nefsini örümcek ağı gibi sarmış göğsünü perdeler karanlığa götürür. Sen oysaki şereflilerin en şereflisi Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir parçasısın.

Nefsinin putlarını kırmak için celalini onun alnının damarından aldın heybetin ve iraden nice günahları baş aşağı edecek kadar güçlüyken neden korkarsın? neyden sakınırsın? Bilmez misin kimsesiz değilsin şanı pek Yüce İlahi c.c zatın Kudret helvasından zuhur ettin. Sen onun kulu ve nurusun iddia ettiğin sözünü doğrula aklının ve kalbinin nedametlerini , insanların kınamalarını kenara bırak , binlerce kez sana nasihat edildi sana veli kullarını vesile ettim. Uyanman için sayısız  nimetler içinde akıl , kalp, ilim, hikmet ve kalbine haşyet verildi. Yaklaşıp da sana yakınlığını verdim. Lakin sen benim yarattığım bir elbiseyi üzerine örtmekle olunmuşken , benim mülküm de benim kullarım içinde yalnız kalmaktan korktun ve kalpleri bilen ben iken sen başkalarının yolundan dönmeyeceğine kendi zannınca zaafiyete düştün.

Hidayet veren ancak benim; topla kendini mülk benimdir. Benden başka bir ilah yoktur. Vaktaki biz Nuh aleyhi-selama;  “Andolsun ki Nûh’u elçi olarak kavmine gönderdik de dedi ki: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin sizin O’ndan başka bir ilâhınız yoktur. Doğrusu ben, üstünüze gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum.” buyurduk.

Ey kardeşim insanı korkutan azaptan öte O YÜCE MEVLAYA C.C karşı mahcup olmak  ve o gün bir tek günahın nedeniyle boynunu bükmektir acı olan. MEVLA C.C rahmetiyle kaplamışken yeryüzünü bizden bu rahmetten nefsimizi kınamaktan daha ötesiyle onun aşkına tutuşalım.

 

Gül gülizarın cihanın pervası

bülbül hicap duyar derdinde tüter avazı

bir örtüdür yüreğe kasem , kaldır nikabını

gel gör sen titreyip duran çeşmiyaş ile deyyanı..

 

Ey Allah’ın kulları! Sizi Rabbinize karşı arsız davranmaya itemem, O’na karşı sizi cür’etlendiremem. Hayâ yaratılıştan gelir.  Hakk’a karşı arsız davranmak ise boş bir hevestir. Hayânın hakîkati halvette ve celvette  Rabb’den utanmaktır. Hayâ yaratılışın aslından değil, teferruatındandır. Mü’min Hâlık’tan , münâfık ise halktan utanır.  Allah sizi ıslah etsin, ey münâfıklar! Bütün işiniz kendiniz ile halkın arasını düzeltmek ve Hakk ile aranızı tahrip etmekten ibâret. Eğer bana düşmanlık ederseniz, Allah’a ve Resûlüne (sallallahu aleyhi ve sellem) düşmanlık etmiş olursunuz. Zîrâ ben sâdece onların yardımı ile ayaktayım. Boşuna yorulmayın, Muhakkak ki, Allah emrini (yapacağını) yerine getirmekte gâliptir (üstünlük sâhibidir).”

 

Abdülkadir Geylani k.s…

ÖRTÜ…” üzerine bir yorum

  1. ekin tarlasından,istifade edenlerden oluruz inşaAllah üstadım.. Muhteşem bir paylaşım olmuş emeğine gönlüne saplık üstadım..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir