Ölü

  “(Ey Rasûlüm!) De ki: Kaçmakta olduğunuz ölüm size erişecek; sonra da görünür ve görünmezi bilen Allâh’ın huzûruna çıkarılacaksınız! Ne yaptınız ise, size bildirilecektir.” (el-Cum’a 8) İnsan, kendi zâtî varlığı ile birlikte bütün bir kâinâtın yaradılış hikmetine ulaşamaz ise, süfliyyat onu yutar. Dünyâya geliş ve dünyâdan gidiş idrâk ve tefekkürüne vâkıf olamayan insan, kendi varlığının […]

Ben Halepli Bir Kadınım…

Ben halepli bir kadınım.. Adım Ayşe, adım Fatıma, Zehra, Leyla, ben halepte bir kadınım.. binlerce kadından sadece bir taneyim.. ve her an ölebilirim ölmek değil kortuğum.! ölüm Dediğin neki ha bu gün ha yarın artık yaşamak için sebebim kalmadı.!! Ben halepte bir kadınım, yarını olmayan, geleceği sönen bir halepli bir Suriyeliyim. İnsanlığın katlediği, vicdanın mehametin […]