Kul hakkı

Allah‘ın emir ve yasaklarının çoğu kul hakkı ile ilgilidir . Bu sebeple Allah‘a kulluk yalnızca belli ibadetleri yerine getirmek değil aynı zamanda insan haklarına da büyük saygı duymaktır. Aksi takdirde insanların bir arada kardeşçe yaşamaları  mümkün olmaz . Allah her türlü günahı affettiği halde kul hakkını affetmiyor… Bütün canlı cansız bütün yaratılmışlar hepsi Allah‘ın kuludur […]

Her anı ibadetle geçirmeliyiz

İbadet Allah‘a kulluk etmek demektir. Hayatını Allah‘ın emir ve yasaklarına göre düzenleyip verdiği sayısız nimetlere karşı şükrünü yerine getirmektir. ibadet kavramı sadece namaz, oruç, zekat ve hac ibadetlerini yerine getirmek değildir . Çok geniştir Allah‘ın rızası için yapılan her davranış ibadet sayılır. Mesela anne babaya iyilik etmek yoksullara yardım etmek sadaka vermek tebessüm etmek yetime […]