Günlüğüm ve Ben:

Günlüğüme göz atarken. Okul zamanlarından  kalma anılara bir tebessümde iştirak ediyor. İnsanın   duyguları sitemleri hiç değişmiyor hayata  dair. Sadece  cümleler  daha  acemice yazılmış oluyor, belkide  acemilik değil daha içten daha safiyane.. Çocukluğumuz işte  çok bulanmamışız ki teknolojiye  hala  eski defterlerimiz var. Anıları karıştırdığımız  da   gülümsediğimiz.. Çocukça  o sitemlere  bakıyorum bende sizlerin eski yazılarınızı […]

Hani Bir Mumdun Sen.!

Hani bir mumdun sen o ufacık karanlık dünyama.. Ne kadar da iyimserdik ve bir o kadar da gerçekçi.. Küçük masum temiz kalpli ışığım dın sen.!! Hani bir mumdun sen..!!   Seni tanıdığımda karanlık çok karanlıktı her yer. Çok korkuyordum karanlıklardan bıkmıştın sesiz çığlıklardan. Bir ışık istedim beni karanlıklardan alacak,  gecemi   gündüze  çevirecek. Gündüzünde neşem […]

Ramazan Bayramı

On Bir Ayın sultanını Ramazan ayını uğurladık. Rabbim yaptığımız duaları ibadetleri kabul olmuş Dualara ve ibadetlere ilhak eylesin. Gelecek Ramazan ayına kavuşanlardan eylesin bizleri. DuaBahcesi Ailesinin Ramazan bayramı mübarek olsun.

Hz. Musa’nın Duası:

“Rabbişrahli ve sadri. Ve esirli emri vahlül ukdeten min lisani. Yefkahu kavli.” ( Musa ) ” Rabbim! dedi, yüreğime genişlik ver.  İşimi bana kolaylaştır. Dilimden (şu) bağı çöz. Ki sözümü anlasınlar. ”  Taha Suresi: Ayet 25-28 *** “Rabbi neccini minelkavmizzalimin.” “Rabbim! Beni zalimler güruhundan kurtar”  Kasas Suresi: ayet 21  

Hz. Zekeriyya’nın Duası:

“Rabbi la tezerni ferden ve entehayrül varisin”   ” Rabbim! Beni yalnız bırakma! Sen, vârislerin en hayırlısısın.” Enbiya Süresi: Ayet 89   *** “Ve Kul Rabbi Eûzu Bike Min Hemezâtiş Şeyâtîn(şeyâtîni).” “Ve de ki: Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım! Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım, Rabbim!”  Müminün Suresi: Ayet 118 ***  

Hz. Adem İle Hz. Havva’nın Duası:

“Rabbena zalemnna enfüsane ve in lem tağfirlena ve terhamna  lekünenne minel hasirin.”     (Adem ile eşi) dediler ki: “Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.” A’raf süresi: Ayet 23   ” Rabbena la tec’alna ma’alkavmizzalimiyn” “Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma! derler. “ A’raf […]