Ana Sayfa » GenelMenkıbelerPeygamber Efendimiz s.a.v.ŞiirSohbetTasavvuf » MERHAMET

MERHAMET

Bismillahirrahmanirrahim

Kuranı Kerim’de merhamet ve rahmet aynı bağlamda zikredilir.Bunun delili ise bir çok ayeti kerime de şöyle buyrulur örneğin ,

Araf Suresi, 151. ayet: (Musa yalvarıp) Dedi ki: “Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetine kat. Sen merhamet edenlerin en merhametli olanısın.” (Amin)

Peki merhamet olmazsa ne olur ?

Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalatü vesselam) buyurdular ki: “Peygamberlerden birini bir karınca ısırdı. O da (öfkelenerek) karıncanın yuvasının yakılmasını emretti ve yakıldı. Allah Teala Hazretleri ona şöyle vahyetti: “Seni bir karınca ısırmışken, sen tesbih eden bir ümmeti yaktın.”

Kaynak:  Buhari, Cihad 152, Bed’ü’l-Halk 14; Müslim, Selam 148, (2241); Ebu Davud, Edeb 176, (5265); Nesai, Sayd 38, (7, 210, 211).

Hadisi şerife bakılırsa göreceğimiz ilk şey merhametsizligin doğurduğu sonuçlardır.Herhangi bir canlı zulmü hak etmez.Hayvanlar , insanlar ve diğer canlılar zulme hak değildir.

Merhamet  aksine rahmeti getirir ardından müminlere sekine iner kalpleri yumuşar.

Zira ; Şuara Suresi, 9.ayet: Şüphesiz, senin Rabbin, gerçekten O, üstün ve güçlüdür, merhamet sahibidir buyrulmuştur.

Merhamet , Saf saf insanoğlunun beşikten , kabre ulaştığı vakit ve sonrası için en çok arayacağı rahmetin adıdır , sevgi , şefkat ,  esirgemek , korumak bu duygunun vesilesidir.Rabbi teâlâ hzleri kullarına karşı çok merhametlidir.

Bu merhametin en belirgin özelliği tüm canlılara rızkını vermesi , peygamber göndermesi , kuranı kerim ve diğer hak kitapları indirmiş olmasi , kainatta sayısız nimetler yaratmış olması , müthiş bir yaratılışın söz konusu olması , kalplerimizle ruhumuzla , azalarimizla ona kulluk ve ibadet edebilme imkanı ve daha nicesi , eğer hakkıyla tefekkür edebilirsek Vehbi ve kesbi durumları idrak edebiliriz.

Merhametli ol: Ey oğul! Cenab-ı Hak şefkati ve merhameti sebebiyle Musa Aleyhisselama peygamberlik verdi. Ey oğul! Sen de şefkat ve merhameti elden bırakma ki merteben yüce olsun. Yeryüzünde olan mahlûkata merhamet eyle. İmam Gazalî ks

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.