AKIL

İnsanda en payidar ortak fiil akıldır.Kalbin ve ruhun dengesini oluşturur.Akil nimeti düşünme , tefekkür , ve sadra düşen kısmı ihya eder ve amacına yöneltir.Akil bir hükmün idamesi için elzemdir. Kuranı Kerim’de bu gerçeği şöyle anlatır ; Bakara Suresi, 242. ayet: İşte Allah, size ayetlerini böyle açıklar; ki akıl erdiresiniz Akıl nimeti ; hükmün icrası , amelin […]