Ana Sayfa » Genel » Allah (cc) Kimleri sever..

Allah (cc) Kimleri sever..

namaz-kilan-adam1

Allah’ın Sevdiği Kimseler

Yüce Allah, insanı dünyaya imtihan için göndermiştir. İnsan, kulluk vazifelerini en iyi şekilde yerine getirerek bu imtihanı kazanmaya çalışmalıdır. Bunun için de Allah’ın sevdiği amelleri yapmalı, hoşnut olmadığı, sevmediği amelleri de yapmamalıdır. Allahu Teâlâ’nın hangi kullarını hangi davranışlarından dolayı sevdiği, Kur’an-ı Kerim’de ve bazı hadis-i şeriflerde açıklanmıştır. Bunları şöyle özetleyebiliriz:

1. Allah, Resûlüne İtaat Edenleri Sever

“De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Âl-i İmrân, 3/31)

2. Allah Takvayı ve Muttakileri Sever

“Kim sözünü yerine getirir ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsa şüphesiz Allah da sakınanları (muttakileri) sever.” (Âl-i İmrân, 3/76)

3. Allah İhsanı ve Muhsinleri Sever

“İyilik edin (ihsanda bulunun). Şüphesiz Allah iyilik edenleri (ihsanda bulunanları) sever.” (Bakara, 2/195) “Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever.” (Âl-i İmrân, 3/134) [Ayrıca Bkz. Âl-i İmrân, 3/148; Mâide, 5/13, 93]

4. Allah Adaleti ve Adil Mü’minleri Sever

“…Eğer hükmedecek olursan aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah, âdil davrananları sever.” (Mâide, 5/42) [Ayrıca Bkz. Mümtehine, 60/4; Hucurât, 49/9; Mâide, 5/42]

5. Allah Tevbeyi ve Tevbe Edenleri Sever

“Şüphesiz Allah çok tevbe edenleri sever …” (Bakara, 2/222)

6. Allah Sabrı ve Sabreden Mü’minleri Sever

“Allah sabredenleri sever.” (Âl-i İmrân, 3/146) “Allah sabredenlerle beraberdir.” (Bakara, 2/153)

7. Allah Cihad Yapanları Sever

“Hiç şüphe yok ki Allah, kendi yolunda, duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever.” (Saff, 61/4)

8. Allah Tevekkül Eden İnsanları Sever

“(Ey Muhammed) bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah’a tevekkül et (O’na dayanıp, güven). Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever.” (Âl-i İmrân, 3/159)

9. Allah Mü’minlere Karşı Alçakgönüllü, Müsamahakâr ve Yumuşak Olanları Sever
“…Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler. Onlar mü’minlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurludurlar…” (Mâide, 5/54) “Allah refikdir, (yumuşaklık, kolaylık, müsamaha sahibi). Bu sebeple rıfkı sever, rıfk sebebiyle razı olur, rıfk ile muamele edenlere mahsus bir yardımı vardır…” (Muvatta, İsti’zân, 38) “Allah, satıştaki müsamahayı, satın alıştaki müsamahayı, ödemedeki müsamahayı sever.” (Tirmizî, Büyû, 75)

10. Allah Temizlenenleri Sever

“İlk günden temeli takva (Allah’a karşı gelmekten sakınmak) üzerine kurulan mescit (Kuba mescidi), içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da tertemiz onları sever.” (Tevbe, 9/108 ) “Allah Teâlâ münezzehtir, (halde ve sözde) nezih olanı sever; temizdir, temizliği sever; kerîmdir, keremi sever; cömerttir, cömertliği sever.” (Tirmizî, Edeb, 41)

Allah Bir Kimseyi Severse…

Allahu Teâlâ’nın en çok sevdiği kulu ve elçisi, sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle buyuruyorlar: “Allah bir kulu sevdi mi Cebrâil (a.s.)’a: “Allah falanı seviyor, onu sen de sev!” diye seslenir. Onu Cebrail (a.s.) da sever. Sonra o, sema ehline: “Allah falanı seviyor, onu siz de sevin!” diye nidâ eder; derken, bütün sema ehli de onu sevmeye başlar. Sonra onun için arz (halkı arasına hüsn-ü kabûl) konur (yeryüzündekilere sevdirilir).” (Buharî, Tevhid, 33, Edeb 41; Müslim, Birr, 157)

Yüce Allah’ın sevdiği kimselerden olabilmek için; biz de O’nu sevmeli,
O’nun sevdiği amelleri yaparak razı olduğu şekilde yaşamalıyız.

Ekleyen:admin
http://www.duabahcesi.net

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir