Biz Yaradandan Razımıyız?

Önce biz razı olalım da ondan sonra Allah bizden razı olur ancak Allah c.c benim kazama kaderime razı gelmezse kendine başka bir Rab arasın buyuruyor. Mevla bakarki kalbinde ondan başkaları vardır gelir gider. Deva sendedir bilmezsin. Sen kendini küçük bir cirim zannedersin halbuki bütün alemler sende dürülmüştürde bilemezssin buyuruyor Hz. Ali r.a Görmüyormusunuz Ya bu […]

Screenshot 20220829 120308

Sinek ve Rüzgar

Sinek gelmiş Süleyman peygambere rüzgardan şikayet eder. Rüzgar estiğinde helak olacağım diye korkarım – Ey süleyman söylesenizde rüzgara es-mese yada az es-se Süleyman peygamber A.S rüzgarı çağırmış Sen esince helak olmaktan korkar ya az es-sen yada esmesen; Rüzgarda ey peygamber, Ben nasıl olurda Allah ın beni yaratma sebebine karşı dururum! beni es nem için yarattı […]

Gön-le Hata Değildir.!!

Senin aynan kalbindir ona dön nazar eyle. Aşk söyle, aşkı iste ,aşk’ı oku  aşk’ı bil. Aşkı dinle ,aşk’a giyin aşk’ı nuş  aşk’ı har. Tak’i aşk olsun bedenin. Sende benlik kalmasın. İşte bilenin sözü onda, Gönle hata değildir. Gönül  ehl’ni duyduysan deme hata etmiştir. Bu bedenin mülkü elden çıkmadan, Günlerin devri hisarı yıkmadan, Süre ve Mana […]