İnsanlar Arasındaki Diyalog Nasıl Olmalı?

Beşeri ilişkiler topluma uyum sağlamada en etken sorun karşıdaki ile empati kuramamaktan kaynaklanır. İnsanlar arasındaki diyalog ve üslup insanlık ilişkilerinde sürekliliğin tanışmayla içtenliği sevgi ve dayanışmayı sağlayan en önemli bir bağdır. İnsanların birbirleri ile olan muhabbetlerinde bu tartışma olsun paylaşma olsun fark etmez, birbirini kırmadan uygun bir diyalog ve üslubu gözeterek yine birbirine üstünlük kurmak […]