Ana Sayfa » Genel » BERAT KANDİLİMİZ MÜBAREK OLSUN.

BERAT KANDİLİMİZ MÜBAREK OLSUN.

YILLIK KADER PROĞRAMI;

İbni Abbas’tan rivayet edildiğine göre, hikmetli işlerin birbirinden ayırd edilmesi şu şekilde cereyan etmektedir:

Bu seneden gelecek seneye kadar meydana gelecek olayların hepsi ayrı ayrı melekler tarafından defterlere yazılır. Rızıklar, eceller, zenginlik, fakirlik, ölümler, doğumlar hep bu esnada kaydedilir. O yılki hacıların sayısı bile bu devrede takdir olunur. Herkesin ve her-şeyin o sene içindeki mukadderatı kaydedilir.

– Rızıkla alakalı defterler Mikail Aleyhisselama verilir.

– Savaşlarla ilgili defterler Cebrail Aleyhisselama verilir.

– Ameller nüshası dünya semasında görevli melek olan İsrafil’e verilir ki bu büyük bir melektir.

– Ölüm ve musibetlerle ilgili defter de Azrail Aleyhisselâma teslim edilir.

Fahreddin er-Razı’nin açıklamasına göre bu defterlerin düzenlenmesi Berat Gecesi’nde başlar, Kadir Gecesi’nde tamamlanarak her defter sahibine teslim edilir.1

Berat Gecesi’nin beş ayrı özelliği vardır:

  1. Bütün hikmetli işlerin ayırımına başlanması.
    2. Bu gecede yapılacak ibadetlerin diğer vakitlere nispetle kat kat sevaplı olması.
    3. İlâhi rahmetin bütün alemi kuşatması.
    4. Allah’ın af ve bağışlamasının coşması.
    5. Peygamberimiz (s.a.v)’e tam bir şefaat yetkisinin verilmiş olması.

Bir rivayette bildirildiğine göre Resulullah (s.a.v) Şaban’ın on üçüncü gecesi ümmeti hakkında şefaat niyaz etti, üçte biri verildi. On dördüncü gecesi niyaz etti üçte ikisi verildi. On beşinci gecesi niyaz etti, hepsi verildi. Ancak Allah’tan devenin kaçması gibi kaçanlar başka…

Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir hadis-i şeriflerinde Berat Gecesi’nin feyiz ve bereketini çeşitli şekillerde nazara vermektedir.

“Şâban’ın 15. gecesi geldiğinde geceyi uyanık ibadetle, gündüzü de oruçlu olarak geçirin. O gece güneş battıktan sonra Allah rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir:

İstiğfar eden yok mu, affedeyim ve bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu, hemen rızık vereyim. Başına bir musibet gelen yok mu, hemen sağlık ve afiyet vereyim.’

Böylece tan yerinin ağarmasına kadar bu şekilde devam eder.5

Peygamber Efendimiz (asm) bu gecede af dışı kalanları şu hadisleri ile bildirmektedir:

“Muhakkak ki, Allah Azze ve Celle Şâban’ın on beşinci gecesinde rahmetiyle yetişip her şeyi kuşatır. Bütün mahlukatına mağfiret eder. Yalnızca müşrikler ve kalbleri düşmanlık hissiyle dolu olup insanlarla zıtlaşmaktan başka bir şey düşünmeyenler müstesna.”6

“Yüce Allah bu gece bütün Müslümanlara mağfiret buyurur, ancak kâhin, sihirbaz yahut müşahin (çok kin güden) veya içkiye düşkün olan veya ana babasını inciten yahut zinaya ısrarla devam eden müstesna.”7

“Allah Teâlâ Şâban’ın on beşinci gecesi tecelli eder ve ana-babasına asi olanlarla Allah’a ortak koşanlar dışında kalan bütün kullarını bağışlar.”8

5 İbni Mâce, İkame, 191.
6 İbni Mâce, İkame, 191.
8 İbni Mace, İkametü’s-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38.

 

Kurucumuz Sayın Ehil ve tüm Duabahçesi.net yönetimi adına Duabahçesi ailesinin Berat Kandili Kutluyoruz.  Mübarek olması temennilerimizle, Yüce Rabbimiz İbadetlerimizi makbul  hakkımızda hayırlı olan dualarımızı İzzeti Dergahında kabul buyursun Rahmetinden mahrum eylemesin İnsaALLAH . Amin .

 

BERAT KANDİLİMİZ MÜBAREK OLSUN.” üzerine 2 yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir