Ana Sayfa » Genel » İMAN VE İMTİHAN …

İMAN VE İMTİHAN …

İnsanoğlu ,  kendisini Rabb’ine vasıl edecek İlahi bir nizam, intizam , kudret akışları ve Rabbani sırlarla donatılmış ve dünyaya, ebediyyet alemine hazırlanmak için gönderilmiş/gelmiştir .

Ebedi alemde,  Cennette Rabbimiz tarafından kendisi için  hazırlanan nimetlere kavuşabilmesi için dünyada yaşıyacağı imtihanları başarı ile geçmesi sabır etmesi Rabbimize Tevekkül etmesi  kalb-i Selim elde edebilmesine bağlıdır. Bundan dolayıdır ki insanlar iman ve fazilet davasında çile, sıkıntı, elemler ve hüzünlerden  oluşan  binbir merhaleden geçirilir. Böylece Hakk yolunda bu ilahi davanın sadıkları ile fasıkları birbirinden ayırd edilir. Sadece iman ettim demek yeterli değildir,  Onu salih amellerle süsleyerek ilahi imtihanlara maruz kalındığında muvaffak olabilecek bir seviyeye yükseltmek zaruri bir ihtiyaçtır.

Allâh Teâlâ Kur’ân-ı Kerîm’de:

“Elif. Lâm. Mîm. İnsanlar yalnız «inandık» demekle  hiç imtihân edilmeden bırakılacaklarını mı sandılar?”

“Şânım hakkı için onlardan öncekileri de imtihân ettik. Elbette Allâh, (dîn ve îmân dâvâsında) sâdık olanlarla yalancıları bilmektedir.” (el-Ankebût, 1-3) buyurarak îmân ve imtihânın âdetâ içiçe olduğunu beyân eylemiştir.

Buna göre, İman bir lutuf, imtihan da onun miyarı, kuldan istenilen sabır ve teslimiyetle imanı muhafaza ise bir bedel durumundadır.

“Allâh mü’minlerden mallarını ve canlarını, onlara (verilecek) cennet karşılığında satın almıştır…” (et-Tevbe, 111) Ayeti de bu gerçeğin göstergesidir.

 

Müminlerin bu imtihan dünyasındaki başına gelecek tüm mihnet ve meşakketlerin de ahiret kazancına bir bedel olarak kaydedildiği süphesiz bir gerçektir.

 

(Ey mü’minler! Siz Hakk yolunda ihlâs, sabır ve takvâya sarılınız!) Eğer Allâh size yardım ederse, sizi yenecek yoktur… (Sakın gaflet ve cehâletle O’nun yolundan ayrılmayın; dînden tâviz vermeyin! Zîrâ Allâh), eğer sizi yüzüstü bırakırsa, O’ndan sonra size kim yardım edebilir? (O hâlde) mü’minler, yalnız Allâh’a güvenip tevekkül etsinler!..” (Âl-i İmrân, 160)

 

Allah’ın (c.c) kulu Mümin  Her halükarda hiçbir engele takılmadan Allah (c.c) ve Resulullah (s.a.v) yolunda yürümelidir  zira bu imanın şiarıdır.

İmanı kuvvetli olanın imtihanı da ağır olur … Rabbimiz mümin kulunu iman derecesine göre imtihana tabi tutar . Resullerin imtihanları nebilerden, nebilerin imtihanları, velilerden , velilerin imtihanları evliyalardan daha ağır olur ,Arifler,  Salihler ,salihalar  , ….  her birisinin imtihanları iman ve yakin derecesine göre gerçekleşir . İmtihanlar mihenk taşı gibidir altının değerini ölçer görünenle gizleneni açığa çıkartır bunun için dahi imtihan yaşanası dedirtir. Keza insan imtihanlarla değil imtihanlar karşısındaki duruşu ile kıymet kazanır . İmtihan karşısındaki Sabır ise şikayetci olmaması dayanma gücü ve Rabbimizin emirlerini yerine getirme konusunda da sebatkar olması anlamını taşır . Gönül inanmış ise sevgiliden gelen sevgilidir der ve O’dan (c.c) gelenleri o şekilde karşılar …

“Hoştur bana senden gelen,
İster hırka, ister kefen,
Ya taze gül yahut diken,
Kahrın da hoş lütfunda hoş.

Gelse celalinden cefa,
Yahut cemalinden vefa,
İkisi de cana safa,
Kahrın da hoş lütfunda hoş.” 

 

 

“…Ey Rabb’imiz! Üzerimize sabır dök! Ayaklarımızı (dîninde ihlâs üzere) sâbit kıl ve kâfirler topluluğuna karşı bize yardım eyle!..” (el-Bakara, 250)

 

“Ey Rabb’imiz! Bize, rasûllerine va’dettiğini lutfeyle; kıyâmet günü bizleri rezîl ve perîşân eyleme!.” (Âl-i İmrân, 194)

Amin . 

 

Elnur KUL

 

 

 

İMAN VE İMTİHAN …” üzerine 3 yorum

  1. Amin Ecmain inşaALLAH

    Rabbim İmtihanda olduğunun idrakinde olup Geleni sabırla karşılayan kullarından eylesin inşaALLAH

    Rabbim Son Nefesinde İmanla Ölmeyi Nasip Etsin Cümlemize İnsaALLAH

    Amin Ecmain inşaALLAH…

    Gönlüne Yüreğine Sağlık Yüreği Güzel İnsan…

  2. Alemlerin rabbi olan Allah’a hamd olsun Elhamdülillah, Allah’ım bize bu dünyada ve ahirette güzellikler ver bizi yolundan ayırma Allah’ım bilerek veya bilmeyerek bir yanlışımız olmuşsa sen affet,sen affetmeyi seversin, Amin, Subhanallahi vebihamdihi, Subhanallahil azim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir