Ana Sayfa » İslami MakalelerKuran-ı KerimPeygamber Efendimiz s.a.v.Tasavvuf » Kıyamet’in Kopması..

Kıyamet’in Kopması..

Allah c.c. şöyle buyuruyor:

Sura üfürülmüş tür artık.!! Bakarsın ki onara eyvah bize uyuduğumuz yerden  bizi kim kaldırdı ?

Allah,ın  vad ettiği şey.! Gönderilen  Peygamberler meğer doğru söylemiş.

Allah c.c. rızasına ve  kitabına uygun  ifade  ve  istifadeyi cümlemize müyesser eylesin.

Ahiret gününe İman etmek farzdır.

Çünkü bu inanç altı iman  şartı içersinde  yer almaktadır Ahiret günü cesetlerin diriltilmesinden  ve haşr  vaktinden itibaren başlayan   nihayetsiz  bir zamandır.

 

Kıyamet in kopması nef-hi sur   cesetlerin  haşir amel  defterlerinin  verilmesi, mizan sual  havz-ı kevser, sırat köprüsü, şefaat, cennet ve cehennem, Ahiret günü ile  alakalı hususlardır.

 

Ahiret günü ile alakalı hususlar haddi  zatında mümkün olan şeylerden olup Peygamberlerin  kesin surette  haber  vermeleriyle sabittir.

 

Binaenaleyh her mümin için bunları bilmek  ve tasdik etmek zorundadır.

Ahiret  günü bu  kainatın  yok olmasından sonra yeniden  bir takım alemlerin  varlık sahasına geleceği ve vefat  etmiş kimselerin başlayan sonsuz  bir hayat  ve zamandan ibarettir.

 

Kıyamet mukadder olan ömrü son bulup, tamamen harap olacağı  güne denildiği  gibi bil cümle mefta nın  tekrar vücut  bularak ikinci  bir hayata mazhar  olmasıdır.

 

Nefh-i sur,a gelince İsrafil (a.s) ın  sur  adı   verilen ve  mahiyeti  Allah Teala’ya  malum bulunan bir şeye üfürülmesinden  ibarettir.

 

Nefh-i sur’a üfürülme  iki  defa  vaki olacaktır.  Birinci  üfürülüş  israfil a.s’ın  sura ilk  defa  üfürmesidir ki bu  sırada  pek şiddetli bir ses hasıl olacak.  Bunun  tesiriyle  yerde ve gökte  bulunanlar içlerinden bazıları  müstesna  olmak üzere,  Ruhlarını teslim edeceklerdir.

 

Bu  hususta  Allah c.c. şöyle buyuruyor:

Sûr’a üflenince, Allah’ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince, bir de ne göresin, onlar ayağa kalkmış bakıyorlar!  

Zümer Suresi 68 ayeti celile.

 

Ayeti kerimede  nefha-i uladaki  ölümden müstesna  tutulanların.

 

Cebrail, (a.s)  Mikail, (a.s) İsrafil (a.s) olduğu İslam Alimlerince açılanmakta bazılarına  göre de

Arş,ı yüklenen  Melekler,  Rıdvan melekleri, huriler,  cennetin hazinedarları  olan Malik ve

cehennemin bekçileri olan zebaniler olduğu  ifade edilmektedir.

 

İsrafil (a.s) ın ilk nefhadan bir hayli zaman sonra  ikinci  defa sur-a üflenmesidir ki, bunun üzerine  ölülerin Ruhların her biri vücutlarına  girecek ve insanların hepsi yattıkları  yerden  kalkacaklardır.

 

Allah c.c. şöyle buyuruyor:

Sûr’a üflenince, Allah’ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince, bir de ne göresin, onlar ayağa kalkmış bakıyorlar!  Zümer Suresi 68 ayeti celile.

 

Yaratılmışların  kıyamet  gününde  yeniden  teşekkül edecek olan vücutlarına,  ruhların  tekrar

girmesinden sonra suretle  arasat mevkisi  denilen son derece  geniş düz ve üzerinde  hiçbir  bina bulunmayan bir mahalde toplanmalarından  ibarettir.

Bu  hadiseye bas-ü bagdel mevt  adı  verilmektedir.

 

Allah (c.c) şöyle Buyuruyor:

Sonra da şüphesiz, sizler kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz.

Muminun süresi 16 ayet

 

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyuruyor:

Kıyamet günü insanlar yaratıldıkları gibi yalın  ayak çıplak  ve  sünnetsiz  olarak mahşer yerine kaldırılacaklardır.

 

Resul  Ekrem (s.a.v)  sonra şu mealdeki, ayeti okudu ilk yaratılışa nasıl başladıksa üzerimizde hak bir vad  olarak yine onu iade edeceğiz.

 

Hakikatte  failler  bizi amel defterinin  verilmesine istiahi  terim olarak itai kütüb  adı

verilmektedir. Cenab-ı hak mükellefiyet  çağına  ulaşmış  kullarına kiramen katibin   denilen melekleri vazifelendirmiş  bulunmaktadır.

Bu  şerefli yazıcılar herkesin  yaptığı  güzel  veya çirkin amelleri tespit etmektediler.

Bu  meleklerin tuttukları amel defterlerinin sahiplerine verilmesine itikat etmemiz  zaruridir,

çünkü  ayeti  kerime ile  tasrih  ve tasvir  edilmektedir.

 

Hayatımızın  her safhası ile alakalı bulunan bu  kitap müminlere  sağ taraflarından  kafirlere  ise  sol veya  arka taraflarından   verilecektir.

Amali  diye  bilinen  şiirsel kitapta  şöyle  bir  cümle  var ve yuğtel kutubu beğden nahve yumni

ve beğden nahve  zahrin  veşşimali, bazı kimselere kitapları sağ tarafından bazıllarına  da arka ve  sol tarafından verilecektir.

 

Allah c.c. şöyle  Buyuruyor:

Kitabını oku! Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter.

İsra süresi 14 ayet celile

 

Cenabı hak bu mevzu ile  ilgili   olarak ellerine  kitapları  verilen  insanların şaşkınlıklarını dile  getiren  diğer  bir  ayete şöyle buyurulmaktadır.

 

Kitap ortaya konmuştur: Suçluların, onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün. “Vay halimize! derler, bu nasıl kitapmış! Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın (yaptıklarımızın) hepsini sayıp dökmüş!” BöyIece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez.

Kehf Süresi 49 ayet celile.

 

Yazan: alfabe_2H

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir