Ana Sayfa » ALLAH c.c.Dualarİslami MakalelerPeygamber Efendimiz s.a.v.Tasavvuf » Altın Zikirler 2

Altın Zikirler 2

                        Bismillahirrahmanirrahim

”Allâhümme innî eselüke

Bi hakki bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi fadli bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi azameti bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi celâli bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi cemâli bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi kemâli bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi heybeti bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi menzileti bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi melekûti bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi ceberûti bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi kerâmeti bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi senâi bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi behâi bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi Kibriyâ bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi sultâni bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi bereketi bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi ızzeti bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi kuvveti bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi kudreti bismillâhirrahmânirrahîm.

İrfa’ kadrî veşrah sadrî ve yessir emrî.. Verzuknî min haysü la yahtesib..
Bi fadlike ve keramike ya men hüve kef hâ yâ ayn sâd hâ mîm ayn sîn kâf ve es’elüke bi celâlil ızzeti ve celâlil heybeti ve ceberûtil azameti en tec’alenî min ıbadikes salihîn ellezine la havfün aleyhim ve lâ hüm yahzenûn..

Bi rahmetike ya erhamerrahıminve en tusalliye ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin vef’al li.
sonunda;
Allahümme innî e’ûzü bike min en üşrike bike şey’en ve ene a’lemü ve estağfirüke li-mâ lâ a’lemü inneke ente allâmül guyûb
(Yâ Rabbi, bilerek veya bilmeyerek küfre girmişsem, tevbe ettim, beni affet)

Her gün 19 defa bu besmele duasını okuyanların Veliler listesine dahil edileceğini Abdulkadir Geylani k.s haber vermiştir. Nasip olması dileği ile…

Altın Zikirler 2” üzerine bir yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir