Ana Sayfa » DualarTasavvuf » Altın Zikirler 1.

Altın Zikirler 1.

Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim..

Bismillahirrahmanirrahim -11 defa -sonunda – la ilahe illa ente
Bismillahul VahidurRab -11 defa -sonunda – la ilahe illa ente
La havle vela kuvvete illa billah 11 defa sonun da aliyyul azim la ilahe illa ente
Ma Saburu ve ma Tevfiki illa Billah -11 defa -sonunda – la ilahe illa ente

Ummetin gunahlarının affı için deyip
Estağfirullah ya kuddusul aliyyul azim -11 defa -sonunda – la ilahe illa ente
Ummetin Selameti için deyip
Allahumme salli ala muhammedin ve ala ali muhammed -11 defa -sonunda – la ilahe illa ente

Ummetin Hidayeti için Deyip
La ilahe illa billah -11 defa -sonunda – la ilahe illa ente

Bütün belalardan Sana sığınırım Ya Rab deyip ,
Kaf ha ya ayn sad -11 defa -sonunda – la ilahe illa ente

Allahım Ruhumu Resulunun ruhuna , kalbimi resululun kalbine bitiştiriver
Resulunun ahlakı ile beni ahlaklandır deyip
Yasin, innema emruhu iza erade şeyen en yegule lehu kun fe ye kun.. -11 defa -sonunda – la ilahe illa ente
lsitedeki 3 lü gurubun her biri ;

Ya Hâlık Bariul Musavvir 11 defa, sonunda la ilahe illa ente
şeklinde .

1- Ya Hâlık Bariul Musavvir
2- Ya Bedirur Rahmanul Kerim
3- Ya Fettâhul BasituL Bais
4- Ya Azîzul Cebbarul Mutekebbir
5- Ya Vâhidul Kuddûsul Kahhar
6- Ya Vehhâbul Ganiyyul Mugnî
7- Ya Zâhirun Nurul Hadi
8- Ya Hayyul Kayyumur Rahim
9- Ya Semiul Basirun Rakib
10- Ya Selâmul Mu’minul Muheymin
11- Ya Alimun Latifun Habir
12- Ya Evvelun Ahirun Batun
13- Ya Rafiul Mukaddimul Muızz
14- Ya Hafidud Darul Kabıd
15- Ya Aliyyul Azimul Kebir
16- Ya Hakemul Adlun Macid
17- Ya Kaviyyul Hakimul Metin
18 -Ya Mucîbun Zül-Celâli vel ikrâm
19- Ya Müzillul Celilul Müntekim
20- YaVedûdul Veliyyul Vekil
21- YaTevvâbun Rauful Afüv
22- YaVâlî ul Malikul Mulkus Samed
23- Ya Melikun Şehidul Baki
24- Ya Rezzakul Berrrul Mukit
25- Ya Hakkul Hamidun Mecid
26- Ya Muhsîul Vâcidul Vâris
27- Ya Sabûrul Kâdirun Reşîd
28- Ya Gaffârun Şekurul Gafur
29- Ya Muahhirul Hasîbul Halîm
30- Ya Mâniul Nâfiul Muktedir
31- Ya Mümîtul Câmiul Muksit
32- Ya MutealunVâsiun Hafîz
33-Ya Mübdiun Muîdul Muhyî

34 — Ya Allah

Sonra bir Fatiha 3 ihlas okuduktan sonra dersin sonundaki gibi dua ettikten sonra sonuna ümmetin ruhlarına ve ruhaniyetlerine diyede ilave edip hediye edecen .
akabin de
Allahım ümmetin gunahlarını bağışla .. ümmete hidayet ver. ümmete sahip gönder diye dua etmeyi de unutma..

Altın Zikirler 1.” üzerine bir yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir