Ana Sayfa » Genel » Resulullahın müezzini Bilâl-i Habeşî

Resulullahın müezzini Bilâl-i Habeşî

blal

Bilâli Habeşî hazretleri, ilk imân edenlerden idi.
Müşriklere karşı müslüman olduğunu açıkça bildiren yedi Sahâbiden biridir.
Müslüman olmadan önce Mekke-i Mükerreme’de müşriklerin ileri gelenlerinden
Ümeyye bin Halefin kölesi idi.
Bilâli Habeşî yine bir kervanla Ümeyye bin Halefin mallarını satmak üzere Şam’a gitmişti.
Bu kervanda
Hz. Ebû Bekir de vardı. Bu ticaret seferi,
Hz. Ebû Bekir ile Bilâli Habeşi arasında dostluk krulmasına sebep oldu.
Hz. Ebû Bekir, Şam’da bulunduğu sırada bir rüyâ görmüştü.
Bu rüyâsını tâbirettirmek üzere giderken yanında
Bilâli Habeşi’yi de götürmüştü.
Rüya tabircisi, Hz. Ebû Bekir’e “Senin rüyân sadık bir rüyâdır.
Bir peygamber gönderilecek sen onun hayatında yardımcısı, vefâtından sonra da halifesi olacaksın,” dedi.
Bilâli Habeşi, bu sözleri ibret ve hayretle dinledikten sonra,
“Putlar mı gönderecek?” dedi.
Tabirci, “Hayır, semâvâtı, arzı ve herşeyi yaratan Allah önderecektir.
O peygamber, eşi ve benzeri olmayan Allaha ibadet etmeyi ve putların kırılmasını emredecek” dedi.
Bilâli Habeşi derin derin düşündükten sonra
“Putların kırılacağı gün,” diye mırıldandı.
Tabirci, “ evet onların hepsini kıracak!” dedi.
Bu kervan Şam’dan Mekke-i Mükerremeye döndüğünde artık İslâmın nuru
alemi aydınlatmıştı. İnsanlar birer ikişer müslüman oluyordu.
Bilâli Habeşî bir gece yarısından sonra kaldığı evin kapısının yavaş yavaş çılındığını ve
“Bilâl! Bilâl!” diye fısıldayan bir ses duydu.
Gecenin bu saatinde nedir bu ses diye doğruldu.
Yine “Bilâl! Bilâl!” diye fısıldayan ses işitti.
Karanlıkta ürpererek sesin geldiği yere yaklaştı.
“Kimsin? “dedi.
Ben Ebû Bekir deyince,
Bu saatte ne istiyorsun? Ne söyleyeceksen sabah söyleyemez miydin?” dedi.
Hz. Ebû Bekir “Hayır ya Bilâl! Söyleyeceğimi, sâhibinin yanında sana açamam,” dedi.
Bilâli Habeşi, “Nedir öyleyse o haber?” dedi.
Bu ümmetin Peygamberi geldi.
Bilâli Habeşi bu ümmetin Peygamberi!” diye tekrar edince,
evet Yâ Bilâl” dedi.
Kimdir o?” deyince
Hz. Ebû Bekir, “Muhammed bin Abdullah”dır dedi.
Bilâli Habeşî, “Nasıl bildin?” dedi.
Ben kendisine sordum. Bana,” Evet Yâ Ebâ Bekir! Rabbim beni insanlara müjdeleyici ve korkutucu olarak,
Hz. İbrahim’i gönderdiği gibi beni de bütün insanlara peygamber olarak gönderdi,” diye cevap verdi.
Ben de, “Sen yüksek bir ahlâka sahipsin yalan söylemezsin” dedim.
Elini uzattı ben de elini tuttum ona tabi olup, müslüman oldum.
Bilâli Habeşî başını eğip, bir müddet sessizce bekledi.
Yolculuktaki rüyayı hatırladı.
Sonra da Hz. Ebû Bekir’in bildirdiği gibi kelimeyi şehâdet getirerek müslüman oldu.
Zengin olarak değil fakir olarak öl
Medine-i Münevvereye hicretten birmüddet sonra Mescid-i Nebi yapıldı.
Peygamberimiz Eshâb-ı kirâma beş vakit namazı cemaatle bu mescidde kıldırıyordu. Namaz vakti gelince
Es-salâtü câmia” denilerek namaz vaktinin girdiği bildiriliyordu.
Daha sonra ezan okunması bildirilince, Hz.Blâl, Resulullahın müezinini oldu.
Hz. Bilâli Habeşi’nin sesi gür çok güzel ve pek tesirliydi.
O, ezan okumaya başlayınca, herkes büyük bir aşk ve vecd içinde dinler kendinden geçerdi.
Ezan okurken herkesi ağlatırdı.
Peygamberimizin vefâtına kadar müezzinliğe devam etti.
Bilâli Habeşî’nin müezzinlikten başka bir vazifesi daha vardı. O da bayram namazlarında
Anaze” denilen mızrağı taşırdı. Bu âsâyı Peygamberimiz namaza veya duâya durunca önüne dikerdi.
Mekke’nin fethedildiği günde Peygamberimiz has müezzini Bilâli Habeşi’yi yanında bulundurmuştur.
Mekke-i Mükerreme fethedilip, Ka’be putlardan temilenince
Peygamberimiz Bilâli Habeşî’ye, Ka’be’de ilk ezanı okutturdu.
Onun tatlı ve gür sesiyle tevhid sedaları dalga dalga Mekke semalarında yayıldı.
Bunu işiten Eshâb-ı kirâm artık küfrün ortadan kaldırıldığını,
hakkın gelip bâtılın silindiğini görerek sevinç gözyaşları döktüler.
Peygamberimizin vefâtından sonra
Bilâli Habeşî ayrılık acısına tahammül edemez olmuş, artık bir daha ezan okumamıştır.
Resûlullah’a olan muhabbetiyle hergün yanıp, tütüyor gözyaşı döküyordu.
Sonra da Medine’de kalmaya tahammül edemediği için
Şam’a gitmeye karar verdi. Hz. Ebû Bekir kalmasını arzu edince,
Yâ Ebâ Bekir sen beni âzad etmemişmiydin, eğer kendin için âzad etmişsen kalayım,
Allah için âzad etmişsen müsâade et gideyim” dedi.
Hz. Ebû Bekir “istediğin yere gidebilirsin” diyerek müsâade etti. Böylece Şam’a gidip orada yerleşti.
Hz. Ebû Bekir devrinde orada yapılan savaşlara katılıp cihad etti.
Hz. Ebû Bekir’in vefâtından sonra da Şam’da kalıp, Hz. Ömer’in Şam taraflarında yaptığı savaşlara katıldı.
Hicretin onaltıncı senesinde Hz. Ömer ordusuyla Şam’a gelmişti.
Bilâli Habeşî de orduya katılıp Kudüs’e gitmişti. Burada Hz. Ömer,
Peygamberimizin vefatından beri ezan okumayan Bilâli Habeşî’ye ezan okumasını rica etmişti.
Hz. Ömer’in ısrarına dayanamayıp ezan okumaya başlamıştı.
O ezan okumaya başlar başlamaz Hz. Ömer ve orada bulunan Eshâb-ı kirâm,
Peygamberimizin zamanını hatırladılar. Hepsi kendinden geçmiş gözyaşı döküp ağlamışlardır.
Hz. Bilal, şu hadisleri rivayet etmiştir:
“Gece badetine devam edin; zira bu, sizden önceki salihlerin ibadetidir.
Çünkü, gece ibadeti, Allah’a yakınlık ve günahlara kefaret olup,
insanın bedenini hastalıklardan korur ve günahlardan uzaklaştırır.”
“Ey Bilâl, zenin olarak değil fakir olarak öl” buyurdu.
Beni ziyaret etmeyecek misin Yâ Bilâl”
Bilâli Habeşî hazretleri, Şam’da iken bir gece rüyasında Peygamber efendimizi görmüştü.
Peygamberimiz “Beni ziyaret etmeyecek misin Yâ Bilâl” buyurdu.
Bunun üzerine hemen Medine yoluna düştü. Medine-i münevvere’ye gelince doğruca
Peygamberimizin kabri şerifine gidip, Ravda-i mutahharaya yüzünü, gözünü sürerek ziyaret etti.
Resûlullah ile geçirdiği günleri hatırlayıp, hasret ve muhabbet gözyaşları dökerek uzun müddet ağladı.
Bu sırada Peygamber efendimizin torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin onu görüp boynuna sarıldı.
Bilâli Habeşî’nin Medine’ye bu gelişinde Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin bir ezan okuması için çok ısrar etti.
Bilâli Habeşî bu ısrara dayanamayarak bir gün sabah namazı vaktinde ezan okumaya başladı.
Peygamberimizin mescidinden Bilâli Habeşî’nin sesiyle yükselen ezanı duyan
Eshab-ı kirâm yerlerinden fırlayıp, kadın, erkek, çoluk, çocuk hep sokaklara dökülmüşlerdi.
Hepsi Resûlullah ile yaşadıkları saâdetli günleri,
Bilâli Habeş^ı’nin okuduğu ezan sedalarıyla hatırlayıp ağlaşmışlardı.
Fakat Bilâli Habeşî ezanda
“Eşhedü enne Muhammeden resûlullah” derken,
Peygamber efendimizin mübârek ismi geçince hüngür hüngür ağlamaya başladı.
Ezanı tamamlamak için kendini zorladı, gene gözyaşlarını tutamadı.
Böylece ağlaya ağlaya ezanı bitirdi.
O gün Eshab-ı kirâm sanki Resûlullahın bulunduğu günlerden bir gün yaşadı.
Peygamberimize olan hasretleri ve derin muhabbetleriyle ağlaştılar, o günleri yâd ettiler.
Bu ezan Bilâli Habeşî’nin okuduğu son ezan oldu.
Birkaç gün Medine’de kaldıktan sonra Şam’a döndü.
Fakat yolda çok hastalanıp evine güçlükle varabildi.
Bu hastalıkla ömrünün son günlerini geçirdi ve vefât etti.
Vefât edeceği sırada büyük bir sevinç içinde
Oh ne tatlı artık Resûlullah ve arkadaşları ile buluşacağım” demiştir.
Bilâli Habeşî bir gün
Mescidi Nebîde iken büyük bir neş’e ile coşuyor, yerinde duramıyordu.
Hz. Ömer bu halini görüp ne yapıyorsun Yâ Bilâl Mescidde böyle yapılır mı? Dedi.
Bu sırada Peygamberimiz de Mescidde oturuyordu.
Bilâli Habeşî Resûlullaha soralım Yâ Ömer dedi.
ikisi birlikte Peygamberimizin yanına varıp oturdular.
Durumu arzettikten sonra
Peygamberimiz Bilâli Habeşî’ye bu halinin sebebini sordu.
Bilâli Habeşî nasıl sevinip, neşelenmeyeyim Yâ Resûlallah ,
Allahü teâlâ bana hidayet nasib etti.
Halbuki Kureyşin ileri gelenlerinden niceleri inadları sebebiyle bu hidayetten ve ebedi seadetten mahrum kaldılar.
Onlara da hidayet nasib olmadı, dedi.
Bunun üzerine Peygamberimiz ona dokunulmamasını ve sevinip neşelenmesinde serbest olduğunu tasdik buyurdu.
Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilâl’e:
Bilâl! Müslüman olduktan sonra yaptığın ibadetler arasında en fazla sevap beklediğin hangisidir?
Çünkü ben cennette, senin ayakkabılarının tıkırtısını önümde duydum” diye sordu.
Bilâl de:
Gece veya gündüz abdest aldıktan sonra bu abdestle kılabildiğim kadar namaz kılarım.
En fazla sevap beklediğim ibadet budur, dedi.
Buhârî,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir